Tilsynsrapport

Faaborg-Midtfyn Kommune fører tilsyn med hver daginstitution for at sikre, at børn og forældre får den service, Kommunalbestyrelsen har besluttet. Desuden bliver der foretaget kvalitetsmålinger.

Kvalitet- og tilsynsrapport

Kvalitetsrapporten udarbejdes på baggrund af børnehavens arbejde med pædagogiske læreplaner og en kvalitetsmåling.

Kvalitets- og tilsynsmodellen er kommunens styringsværktøj, der skal sikre, at kommunen kan løfte ansvaret for alle børn i dagtilbud uanset ejer- og ledelsesform.

Resultatet af kvalitetsmålingen samles, og de forskellige målgruppers vurdering sammenstilles. Den enkelte institution kan herefter selvstændigt anvende resultatet til interne udviklingsdrøftelser.

Resultatet anvendes desuden af Faaborg-Midtfyn Kommune til vurdering af det videre tilsynsforløb for den enkelte institution.

Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitets- og tilsynsmodel

Tilsynsrapporter

Nedenfor er en oversigt over de kvalitets- og tilsynsrapporter, der er lavet for Lundsbjerg Børnehave.

Seneste tilsynsrapport