Samarbejde

Vi samarbejder med de andre selvejende institutioner, dagplejen, de to nærliggende skoler samt Faaborg-Midtfyn Kommune..

De selvejende institutioner

Lundsbjerg Børnehave samarbejder i et netværk, med de 3 øvrige selvejende daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det betyder, at

  • Lederne for de 4 institutioner er gået sammen i et ledernetværk, hvor forskellige arbejdsområder er uddelegeret blandt lederne.
  • Alle de selvejende institutioner er selvstændige juridiske enheder. Det betyder, at der ikke er tale om fælles ledelse, eller områdeledelse, men et udvidet samarbejde på tværs af institutionerne, hvor man udnytter hinandens kompetencer – både ledelsesmæssigt og personalemæssigt.

De 4 selvejende institutioner er foruden Lundsbjerg Børnehave

  • Børnehaven Kaptajngården i Vester Hæsinge
  • Ringgårdens Børnehave i Ringe
  • Årslev Børnehave og Vuggestue i Årslev

Dagplejen

Langt de fleste af vores børn kommer fra dagplejen i lokalområdet. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, der ofte kommer på besøg. Det betyder, at børnehaven bliver et velkendt sted for børnene, når de skal starte.

For at sikre den optimale start for børn med særlige behov, er der et overleveringsmøde mellem den modtagende pædagog og den pågældende dagplejer eller dagplejepædagog.

Skolen

Vi samarbejder med Broskolen, afdeling Rolfsted, samt Ferritslev Friskole.

Vores ældste børn går i en storegruppe, hvor vi forbereder dem på at blive skolebørn. 

Faaborg-Midtfyn Kommune

Som selvejende daginstitution har vi driftsoverenskomst med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det betyder, at vi følger de regler og retningslinjer, der er vedtaget af Faaborg-Midtfyn Kommune.

kommunens hjemmeside kan du blandt andet finde information vedrørende

Pladsanvisning

Venteliste

Opskrivning

Udmelding

Søskenderabat

Støttemuligheder

Økonomisk friplads