Personalet

Personalegruppen består af pædagoger, pædagogisk assistent og pædagog- medhjælpere, hvor hovedparten har en pædagogisk uddannelse..

Vi lægger vægt på tydelighed, en inkluderende tilgang, omsorg for det enkelte barn og et højt engagement, som er med til at skabe værdi for børn og familier i hverdagen.

Leder

Jette Nyholm

Pædagog

Vinni Hindsgavl

Pædagogmedhjælper

Karin Jensen

Pædagogmedhjælper

Lene Andersen