Forældrebestyrelse

Som bestyrelse for en selvejende daginstitution er man arbejdsgiver for institutionens leder og medarbejdere og varetager den overordnede ledelse..

Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den strategiske retning for institutionens liv og fremtid og sikre, at det netop nu i vores omskiftelige samfund giver mening at være selvejende og bygge på et værdigrundlag.

Derudover har bestyrelsen ansvaret for, at følgende bliver overholdt

 • Gældende lovgivning
 • Administrative bestemmelser
 • Vedtægter
 • Driftsaftale
 • Aftaler, der er truffet af bestyrelsen

Foruden bestyrelsen består institutionsledelsen af en daglig leder, der varetager den daglige pædagogiske, administrative og strategiske ledelse og drift af institutionen.

Der afholdes ca. 6 bestyrelsesmøder om året. Referater fra møderne bliver lagt på Intranettet. En gul seddel på informationsskærmen i glasgangen fortæller, når det er lagt ud.

Valg til bestyrelsen sker på generalforsamlingen i september, som ligger i forbindelse med et forældremøde.

Vedtægter

Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende personer

 • Karina Linnrose, formand, forældrevalgt (mor til Beathe på flodheste stuen)
 • Per Christensen, næstformand, forældrevalgt (far til Katrine på flodheste stuen)
 • Tina Hansen, medlem, forældrevalgt (mor til magnus k på flodheste stuen)
 • Jane Dam, udpeget af lokalforeningen (tidligere forældre)
 • Jannika Jakobsen, suppleant, forældrevalgt (mor til Viggo på Løverne)
 • Mette Schøler, suppleant, forældrevalgt (mor til Josefine på flodheste stuen)
 • Karin Jensen, medarbejderrepræsentant