Vores grundlæggende pædagogik

I Lundsbjerg Børnehave har vi meget fokus på, at børnene danner gode og positive relationer og stærke venskaber. Det skaber glæde og trivsel.

Fællesskab

Vores motto er "leg og natur - venskaber, der du`r".

Det er vigtigt for os, at alle børn kommer med i fællesskabet. Vi ønsker, at Lundsbjerg Børnehave skal være rammerne for børns ubekymrede og trygge hverdag. Her skal de have mulighed for leg og læring, både den frie og den, der er bestemt af de voksne.

Vi tror på, at børn vokser, når de bliver set af andre, og derfor har vi et stort fokus på, at alle børn har mindst én god ven og har god kontakt til de voksne i børnehaven.

Vi bruger dagligt vores natur og store legeplads til pædagogiske aktiviteter, hvor vi studerer dyr, planter og andre spændende ting.   

Vi er bevidste om vores ansvar for at være med til at forme fremtidens aktive medborgere og de krav, der vil være til dem. Vi ved ikke, hvordan verden ser ud for dagens børn, når de bliver voksne, men vi tror på, at et vigtigt skridt er at klæde barnet på til at kunne favne og påtage sig de udfordringer, som voksenlivet byder. Det imødekommer vi ved at have nogle fantastiske fysiske rammer, nogle velovervejede pædagogiske praksisser og en anerkendende tilgang til hinanden, børn og voksne imellem. Det skaber glade børn, der tør være nysgerrige på livet og dets udfordringer.

Vi arbejder desuden ud fra værdisættet og visionen i Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik

Plads til alle

Hos os er der plads til alle børn. Både de stille børn og de aktive børn, de robuste børn og de sensible børn. Til børn, der har brug for højt til loftet og til børn, der har det bedst med tryghed og faste rammer.

Alle børn er unikke og har deres særkende, men hos os bliver barnet set og accepteret som den de er. Vi møder barnet med udgangspunkt i dets formåen, med fokus på nærmeste udviklingszone. 

Vi forsøger ikke at ensrette børnene, men skaber rummelighed og accept til, at være lige den man er.