Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner er et pædagogisk arbejdsredskab til at dokumentere de 0-6 åriges læring og udvikling.

Vi bruger den styrked pædagogiske lærerplan som redskab til at sikre, at vi skaber læringsmiljøer, hvor der er fokus på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal vi sikre, at børnene stimuleres og udvikles inden for områderne

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Vi udfylder lærerplanerne for hvert tema, vi arbejder med. Forældre kan altid se og låne dokumentationen og få en uddybning af, hvordan vi integrerer lærerplanerne i hverdagen.. 

Her kan du læse hele den pædagogiske læreplan for Lundsbjerg børnehave

Læs mere om de pædagogiske læreplaner i dagtilbud