Overgange

Overgangen fra enten dagpleje og vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole er store omvæltninger i et barns liv. Vi samarbejder med de lokale dagplejere og de lokale skoler om at gøre overgangene så trygge for børnene som muligt.

Fra dagpleje til børnehave

De dagplejere, som er i nærområdet, kommer ofte på besøg. Her har de små mulighed for at lære huset, børnene og personalet at kende, så børnehaven ikke er stor og fremmed for dem, når de skal starte hos os.

2-3 gange om året holder vi "Åben låge-dag". Det er en formiddag, hvor alle dagplejere i distriktet er inviteret til at komme sammen med deres børn. Her laver vi fælles sanglege, spiser frugt og leger på legepladsen.

Barnet i centrum” følger barnet fra dagpleje til børnehave.

Fra børnehave til skole

Vi samarbejder med skolerne i lokalområdet om en god skolestart. Inden skolestart er de kommende skolebørn flere gange på besøg på deres kommende skole, og børnehaven holder overleveringssamtaler med skolen. 

 Vi sender børn til:

 • Broskolen, afdeling Rolfsted

 • Ferritslev Friskole

"Barnet i centrum" følger barnet fra børnehave til skole.