Hvad kendetegner os?

Vi er en børnehave, der vægter leg og venskaber højt, da vi mener, at der gennem leg læres en hel masse. Lundsbjerg Børnehave har plads til 60 børn i alderen 3-6 år..

Leg og natur - venskaber, der du'r

Vi bor i naturskønne omgivelser centralt i Ferritslev. Ferritslev ligger tæt ved motorvejen med 15 km til Odense Centrum, og kun 10 min kørsel fra Årslev.

Vi har en stor legeplads med egen skov, kolonihave, mooncarbane, gynger og rutsjebaner. Indendørs har vi mange forskellige læringsrum i form af gymnastiksalen, dukkekrog, fordybelsesrum, konstruktionsrum og et kreativt værksted.

Vi arbejder ofte med forskellige temaer, hvilket gør at vi anvender de forskellige rum på nye måder.

Gennem en sjov og lærerig hverdag, arbejder vi målrettet på at skabe rammerne for "det gode børneliv" og udvikling af stærke venskaber, som børnene kan tage med sig videre i livet.

En tryg og lærerig hverdag

Børnene er inddelt i 2-3 aldersopdelte børnegrupper. Tre formiddag om ugen arbejder grupperne med forskellige aktiviteter, med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan. De øvrige to formiddage har grupperne fælles udedag, hvor legepladsen danner læringsrum for pædagogisk aktivitet og leg. Over middag er hele huset åbent, og børnene kan lege på tværs af grupperne.

Vi skaber en tryg og genkendelig hverdag gennem faste tidspunkter for måltider og aktiviteter.

Vores udgangspunkt er, at børn skal have lov til at være forskellige, men at der er regler og normer, alle skal følge, for at vi kan få en god dagligdag. Vi mener, at børnene skal opføre sig ordentlig overfor hinanden, blandt andet tale pænt til og om hinanden, ikke kun tænke på sig selv, men vise hensyn og omsorg for hinanden.

Lundsbjerg Børnehave - en selvejende institution

Vi er som selvejende institution med i netværket af selvejende institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det betyder blandt andet, at det er bestyrelsen, der har det overordnede strategiske og administrative ansvar for institutionen..