Forebyggende indsatser

Børn i Lundsbjerg Børnehave skal opleve gode opvækstbetingelser, og derfor vil vi sikre en målrettet og tidlig indsats, når et barn har det svært, hvis barnet er i begyndende mistrivsel eller allerede er i direkte mistrivsel.

Tidlig indsats

Vi vil sikre, at vi reagerer målrettet og rettidigt, så vi hjælper børn der har det svært, så tidligt i forløbet som muligt.

Det gøres ved at personalet i børnehaven reagerer, når de oplever at et barn mistrives.

Alt efter barnets mistrivsel vurderer personale, hvilken indsats barnet har brug for.Vi prioriterer en god og respektfuld dialog med forældrene højt.

Forebyggende team

Til hver institution er der tilknyttet et fast forebyggende team. Teamet består af sundhedsplejerske, pædagogisk psykologisk konsulent og en forebyggende socialrådgiver.

Det er institutionens leder, der har det overordnede ansvar for børn med behov for en forebyggende indsat. Lederen skal strukturere og koordinere det bedst mulige samspil mellem forældre, pædagoger samt det forebyggende team og derigennem sikre det tværfaglige samarbejde, så barnet kan trives.

Indsatser

 

 Indsatsplan - barnet vurderes på børnelinjen.

Sprogvurdering.

SPU - skoleparathedsundersøgelse.

Møde med Forebyggende Team.

Inddragelse af andre fagpersoner i et tværfagligt samarbejde, for eksempel tale-høre-konsulent, ergoterapeut, fysioterapeut eller andre fagpersoner.