Forældremøder

I Lundsbjerg Børnehave holder vi forældremøder to gange om året.

Vi holder forældremøde med fællesspisning i september og april.  I april er der desuden generalforsamling.

På vores forældremøder har vi ofte fokus på dagligdagen, eller hvad der rør sig i institutionen her og nu.

På forældremøderne er der mulighed for, at forældrene kan komme med spørgsmål og præge aftenens indhold.